Specialistverksamhet

 
 
specialistverksamhet-4742.jpg
 

Vi bedriver specialisttandvård avseende sjukdomar runt tänder och tandimplantat. Det är av stor vikt att adekvata insatser sätts in så snart som möjligt när dessa sjukdomar visar sig. 

Är du orolig så kontakta din tandläkare så hon/han kan ta hand om dig på bästa sätt. Behövs våra insatser så kan du be om en remiss till oss.Du har rätt att själv välja att remissen skrivs till SAGA tandvård. Vi har troligtvis betydligt kortare väntetid än de flesta andra inom detta ämnesområde.
Har du ingen tandläkare? Då kan du självklart vända dig till oss direkt eftersom vi även erbjuder allmäntandvård.
 

 
specialistverksamhet-4482.jpg
 

Parodontal sjukdom, tandlossningssjukdom

Inflammationer runt tänder (gingivit) är vanligt förekommande och kan leda till benförlust (parodontit). Sjukdom som förekommer i vävnaderna kring tänder är bakteriellt orsakade och betraktas därför som infektionssjukdom. Vanligen har sjukdomen ett långsamt förlopp resulterande i en varierande grad av stödjevävnadsförlust kring tänder, men kan ha perioder av snabb utveckling med en omfattande förlust av stödjevävnaderna. Sjukdomstillståndet ger sällan upphov till smärta eller värk men kan leda till att tänder förloras vilket kan påverka estetiken, tuggfunktionen och livskvaliteten. Uppskattningsvis 30 till 35 procent av alla tandförluster orsakas av tandlossning. Att tidigt ställa diagnos och behandla sjukdomar i vävnaderna kring tänder med mål att etablera en infektionskontroll innebär ett mindre omfattande framtida behandlingsbehov och lidande. Detta förutsätter regelbundna mätningar kring tänder för att identifiera kliniska tecken på sjukdomsförekomst. Med en god munhygien och en mekanisk rengöring av rotytor finns goda möjligheter att uppnå en god infektionskontroll hos de allra flesta som drabbas av tandlossningssjukdom.
Ibland kan kirurgi vara ett nödvändigt komplement i de fall där åtkomligheten av infektionen är sämre. Exempelvis vid djupare tandköttsfickor och bendefekter vid tänder. Behandlingen syftar till att uppnå infektionskontroll och därmed förhindra fortsatt förlust av fästet kring tänder. Personens egen medverkan för att nå en god munhygien är avgörande för resultatet och prognosen på behandlingen. Det innebär att insatser som syftar till att stärka personens egen roll i detta avseende har stor betydelse.

 
specialistverksamhet-4517.jpg
 

Sjukdom runt tandimplantat

Inflammationer runt tandimplantat (periimplantär mukosit) är vanligt förekommande och kan leda till benförlust (periimplantit). En av orsakerna är bakteriebeläggningarna som fastnar på tandimplantatytan. För att behandla inflammationen måste dessa beläggningar avlägsnas. Således är den dagliga munhygienen mycket viktig. Men oftast krävs det även professionella insatser för att skapa friska förhållanden i vävnaden runt tandimplantat. Samt för att tillsammans med god egenvård kunna behålla det friskt. Vid allvarligare sjukdomspåverkan kan kirurgiskbehandling i många fall vara nödvändigt som sedan följs upp med professionella insatser.

 
 

Patrik Wieslander

Patrik Wieslander har arbetat som specialisttandläkare inom ämnesområdet parodontotologi sedan 2011. Han utför både allmäntandvård och specialisttandvård så panoramat av behandlingar är brett men det han brinner mest för är behandling av sjukdomar runt tänder och tandimplantat. Han anser att med den goda kunskap vi har idag så är behandling med tandimplantat en mycket säker behandlingsmetod men för en individ med mottaglighet för inflammatorisk sjukdom runt tänder och tandimplantat så kan en konstruktion stödd på de egna tänderna vara ett många gånger bättre alternativ. Det förutsätter såklart att position och kondition av kvarstående tänder är gynnsam och att de har blivit adekvat behandlade avseende tandlossningssjukdom.


Mer info

Andra intressanta och informativa hemsidor